Congres en beurs: aanbod van kennis, middelen en materialen

Techniek & Maakonderwijs 2020 is een congres en beurs tegelijk. Er is een breed en verdiepend programma met studiesessies en presentaties. Het kennisaanbod wordt verzorgd in samenwerking met deskundigen van verschillende, onafhankelijke organisaties.

Informatie verzamelen en vergelijken doen de bezoekers op de beursvloer met stands van vele aanbieders in het W&T- of Maakonderwijs. 

Op de activiteitenpleinen vinden doorlopend workshops plaats en kunnen bezoekers zelf materialen bekijken en uitproberen.

Na afloop van de TMO is de invulling van W&T-onderwijs (nog) concreter geworden.
Techniek & Maakonderwijs 2020: praktisch en concreet!