Cultuureducatie en Maakonderwijs horen bij elkaar

Wat hebben cultuureducatie en maakonderwijs met elkaar te maken? Heel veel! Er zijn legio artikelen over geschreven, o.a. door het LKCA.

Maakonderwijs werd geïntroduceerd in de Verenigde Staten onder de noemer 'STEM', wat staat voor 'Science Technology Engineering Mathematics'. Wereldwijd wordt inmiddels de term 'STEAM' gebruikt, waarbij de toegevoegde letter 'A' staat voor 'Arts', ofwel kunst.
In Nederland wordt ook vaak de term 'techniekonderwijs' gebruikt. Toch is dat iets anders dan 'maakonderwijs'. Veel bedrijven in technische sectoren hebben er behoefte aan dat kinderen weer kiezen voor exacte vakken, ingegeven door het tekort aan gekwalificeerde, technisch opgeleide arbeidskrachten. 
Het gebruik van de term 'techniekonderwijs' gaat echter voorbij aan het stimuleren van creativiteit, het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen en multidisciplinaire vaardigheden die het Ministerie van OC&W voor ogen heeft bij Maakonderwijs.

Vanaf 2020 is maakonderwijs een verplicht onderdeel van het onderwijscurriculum. De onderwerpen zijn aanverwant en in het primair onderwijs zijn het vaak dezelfde leerkrachten die het moeten gaan doen.

Image