TMO2020: Techniek, Maakonderwijs, W&T Onderwijs, O&O, STEAM

De naam van het evenement is ‘Techniek & Maakonderwijs’, afgekort ‘TMO 2020’. Dat is bewust gekozen als compromis tussen de verschillende benamingen die worden gehanteerd. Terecht hebben sommige mensen opgemerkt dat ‘Wetenschap & Technologie’ de formele term is voor het vak waarover TMO 2020 gaat.

De laatste jaren is ook de term ‘maakonderwijs’ ingeburgerd geraakt. Deze benaming wordt gebruikt door vele organisaties zoals onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen, OBD’s, bedrijven etc. Volgens sommigen zou het begrip maakonderwijs de lading zelfs beter dekken. W&T zou beter passen bij wat in Engelstalige landen ‘STEM’ heet: Science Technology Engineering Mathematics. Inmiddels is in die landen de afkorting al gewijzigd in ‘STEAM’,  waarbij de ‘A’ van Arts is toegevoegd; ‘Kunst’ dus.

Kijkend naar wat het doel is van W&T of Maakonderwijs, dan is dat ‘kinderen nieuwsgierig maken en stimuleren om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken’. Wij vinden de term ‘maakonderwijs’ daar beter bij passen. Zeker omdat ook in Nederland door ieder wordt beaamt dat cultuureducatie en het W&T-onderwijs heel veel met elkaar te maken heeft.

Alternatief zou zijn dat wij ons evenement ‘Wetenschap & Technologie 2020’ zouden hebben genoemd. Dat roept bij heel veel mensen toch andere associaties op: ze denken niet in de eerste plaats aan een beursevenement voor het onderwijs.

Om de inhoud van ons evenement zo goed mogelijk duidelijk te maken, vinden wij ‘Techniek & Maakonderwijs’ de lading het beste dekken. Uiteraard gaan alle studiesessies, presentaties en workshops over W&T-onderwijs. De naam van een product of evenement moet vooral direct de juiste denkrichting duidelijk maken.

Kortom: Techniek, Maakonderwijs, W&T-onderwijs, Wetenschap & Technologie, O&O, STEAM en STEM, u vindt het op ‘Techniek & Maakonderwijs 2020’!

Image